top of page

Proinfinit Consulting
Learning Hub

Proinfinit Consulting Learning Hub sjell prezantime, trainime dhe materiale interaktive në ndihmë të  praktikantëve të rinj të profesionit, studenteve dhe të interesuarve në rritjen e nivelit të njohurive në fusha të ndryshme të financës, kontabilitetit, auditimit, sistemeve të kontrollit të brendeshëm, qeverisjes korporative si dhe të gjitha standarteve dhe praktikave me të mira profesionale.

 

Na ndiqni dhe përditësohuni me materialet e publikuara së fundmi.

  • Learning Hub
  • LinkedIn

News & Publications

bottom of page